• Prosiectau Click Here

  Rydym yn darparu prosiectau ar draws Gogledd Cymru gan greu gwell cymdogaethau, adeiladu sgiliau a rhagolygon swyddi a helpu pobl i fyw a gweithio mewn modd mwy gwyrdd.

 • Plant ac Addysg Click Here

  Mae gennym ystod eang o raglenni a gwasanaethau sy’n enwog am eu hansawdd a’u gwerth i ysgolion, rhieni a darparwyr addysg.

 • Gwasanaethau Busnes Click Here

  Rydyn ni’n helpu sefydliadau i gynyddu sgiliau eu staff, gostwng costau, cynyddu elw a gostwng eu hôl traed carbon.

 • Hyfforddiant Click Here

  DYDDIADAU HYFFORDDI NEWYDD AR GYFER 2017

   

Cynlluniau Hyfforddi Groundwork

Cyfleoedd hyfforddi newydd a chyffrous i bobl ifanc ennill sgiliau bywyd, profiad gwaith, cymwysterau a llawer mwy ...

Gwirfoddoli

YMUNO Â'N YMARFEROL, AWYR AGORED GWEITHGAREDDAU I'CH HELPU I AROS ACTIF YN Y AWYR AGORED

MEDDYG GWYRDD

yn cynnig cymorth am ddim i deuluoedd sy'n byw gyda thlodi tanwydd

Pwer Pedal

PŴER PEDAL AR AGOR Hydref Mercher,& Gwener
9.030yb - 4.00y. Dydd Iau 10.30yb - 4.00y


GALWCH 07908 325508 AM FWY O WYBODAETH

Grantiau Cymunedol Tesco

GALL GRWPIAU CYMUNEDOL WNEUD CAIS AM HYD AT £12,000 AR GYFER GWELLA MANNAU GWYRDD LLEOL.