• Prosiectau Click Here

  Rydym yn darparu prosiectau ar draws Gogledd Cymru gan greu gwell cymdogaethau, adeiladu sgiliau a rhagolygon swyddi a helpu pobl i fyw a gweithio mewn modd mwy gwyrdd.

 • Plant ac Addysg Click Here

  Mae gennym ystod eang o raglenni a gwasanaethau sy’n enwog am eu hansawdd a’u gwerth i ysgolion, rhieni a darparwyr addysg.

 • Gwasanaethau Busnes Click Here

  Rydyn ni’n helpu sefydliadau i gynyddu sgiliau eu staff, gostwng costau, cynyddu elw a gostwng eu hôl traed carbon.

 • Hyfforddiant Click Here

  DYDDIADAU HYFFORDDI NEWYDD AR GYFER 2017

Cynlluniau Hyfforddi Groundwork

Cyfleoedd hyfforddi newydd a chyffrous i bobl ifanc ennill sgiliau bywyd, profiad gwaith, cymwysterau a llawer mwy ...

Gyrru Toyota

Cwrs sy'n canolbwyntio ar gyflogaeth i bobl ifanc (16 -24 oed) sy'n barod am waith ac yn byw yn Sir y Fflint.

Camau Nesaf

Dysgwch fwy am Plant mewn Angen

Project LEAP

helpu i arbed arian a chadw eich cartref yn gynnes a chlyd.

Engage 1 Advance 2

Rhaglen arloesol mewn dwy ran sy'n creu cyfleoedd newydd